Als je werkt voor de overheid kun je vanuit verschillende kanten met 'bodem' in aanraking komen. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning kan een verkennend bodemonderzoek zitten. Bij het hergebruik van grond in een geluidswal wordt een bewijs van kwaliteit van de grond gevraagd. Bij de verkoop van een perceel wordt gevraagd wat de kwaliteit van de bodem is. Elke vraag komt neer op hetzelfde: wat is de kwaliteit van de bodem? Maar elke vraag wordt met een ander bodemonderzoek beantwoord.
In deze module leer je meer over de achtergronden van milieuhygiënisch bodemonderzoek. Wat is het? Wat zijn de aanleidingen voor een bodemonderzoek? Wat is bodemverontreiniging? Et cetera. Je leert ook over de wetgeving rondom milieuhygiënisch bodemonderzoek en over de normen die van toepassing zijn op het uitvoeren van bodemonderzoek. Er wordt uitgelegd welke soorten onderzoek er zijn en wanneer je die uitvoert. Er wordt uitgelegd waar in het Wabo-proces je met de vraag om een bodemonderzoek te maken krijgt en hoe je dit kunt afhandelen. Verder wordt behandeld wat de ontwikkelingen op het gebied van milieuhygiënisch bodemonderzoek zijn.

De eindtermen

  • De deelnemer kent de verschillende soorten bodemonderzoek en wanneer ze uitgevoerd worden.
  • Hij kan een simpel verkennend bodemonderzoek beoordelen
  • Hij kent de verschillende wetten rondom de bodem en kan globaal vertellen wat er in geregeld wordt

De leerdoelen

  • Inzicht in de redenen voor milieuhygiënisch bodemonderzoek
  • Inzicht in de verschillende wetten en regelingen waarin bodem wordt geregeld
  • Inzicht in de verschillende soorten bodemonderzoek en de regelingen waarin dit is opgenomen
  • Inzicht in de begrippen 'spoedeisend' en 'ernstig'
  • Inzicht in het bepalen van het bevoegde gezag ingeval van een bodemverontreiniging
  • Het kunnen beoordelen van een simpel bodemonderzoek waarmee je in het Wabo-proces te maken krijgt
  • Inzicht in de ontwikkelingen rondom het werkveld 'bodem'


Programma
Dag 1:
Waarom doen we milieuhygiënisch bodemonderzoek?
- Historie van bodemonderzoek: Lekkerkerk en achtergrond project Landsdekkend beeld en spoedlocaties.
- Redenen voor een bodemonderzoek: verkoop, bouw en hergebruik grond
- Soorten bodemverontreinigingen en oorzaken
- Saneren van de bodem: uitleg definitie 'geval van ernstige bodemverontreiniging', 'spoedeisend' en bepalen van 'bevoegd gezag'.

Milieuwetgeving en normen
- Milieuwetten: welke milieuwetten zijn er en wat wordt er m.b.t. bodem in geregeld
- Wet bodembescherming: uitleg zorgplicht, regels m.b.t. saneren
- Besluit bodemkwaliteit: Kwalibo en hergebruik bouwstoffen en grond
- Bodemkwaliteitsnormen: circulaire bodemsanering
- Gebruiksnormen en samenhang: AW2000, wonen en industrie
- Normalisatie: NEN-Normen, SIKB-beoordelingsrichtlijnen

Dag 2:
Typen bodemonderzoek
- Type bodemonderzoek
- Verkennend bodemonderzoek: uitleg verschillende strategieën (NEN 5740)
- Nader onderzoek (NTA 5755)
- Saneringsonderzoek
- Partijkeuringen

Wabo-proces en bodem
- Activiteit wonen: welk onderzoek, welke regels van de diverse besluiten zijn van toepassing
- Activiteit milieu: nulsituatie onderzoek, Nederlandse richtlijn bodembescherming
- Saneringsproces: wanneer een saneringsplan, Besluit Uniforme Saneringen; melding, hoe loopt de procedure

Ontwikkelingen rondom bodemonderzoek
- 'Bodem' opgaan in Omgevingswet en wat gaat er waarschijnlijk veranderen
- Ondergrond: structuurvisie ondergrond, uitgebreidere bodemthema's als ondergrondse opslag, ondergronds bouwen.
- Bodemenergie: uitleg over bodemenergiesystemen in de Wabo

Contact
Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur