De bouwregelgeving is de afgelopen jaren sterk veranderd door de invoering van de Wabo, de wijziging van de Woningwet en het beleidsneutraal opnemen van het Bouwbesluit 2003, en het Gebruiksbesluit en delen van de Bouwverordening in het Bouwbesluit 2012. Zeker niet te vergeten is de recente aanpassing van het Bouwbesluit m.b.t. het particuliere opdrachtgeverschap, de steeds verdergaande eisen op het gebied van de energieprestatienormering en de verbeterde handhavingsregels op het gebied van bouwen.
Er is sprake van een integrale aanpak waarbij het belangrijk is te beschikken over kennis en kunde van dit beleidsveld. Er wordt veel met andere beleidsvelden samengewerkt.
De basiscursus Bouwen richt zich op de activiteiten 'bouwen' en 'brandveilig gebruik'.
Allereerst wordt de context geschetst van de systematiek van de bouwregelgeving, de verhouding tussen de verschillende sectorale regelgevingen en het onderscheid in de toepassing van deze regelgeving bij bestaande en nieuw op te richten bouwwerken.
Ook wordt kort aandacht geschonken aan het onderscheid in regelgeving bij nieuwe bouwwerken (al dan niet vergunning, melding of vergunningsvrij).
Vervolgens wordt nader ingezoomd op de regelgeving uit het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening en de betekenis daarvan op de boven aangehaalde situaties, waarbij het accent ligt op de nieuwe activiteiten waarvoor een vergunning nodig is.
In het kader van deze vergunningverlening zal aandacht worden geschonken aan de indieningsvereisten, de inhoudelijke toetsingsgronden voor de onderdelen Bouwbesluit en bouwverordening.
Ook zal aandacht worden geschonken aan de specifieke handhavingsmogelijkheden binnen de bouwregelgeving.

De basiscursus Bouwen richt zich op de volgende kernactiviteiten.

 • Toetsen van de volledigheid en juistheid van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, de activiteit brandveilig gebruik en de gebruiksmelding in relatie tot de indieningsvereisten.
 • Het toetsen van bouwaanvragen en aanvragen brandveilig gebruik aan bouwbesluit en bouwverordening.
 • Opstellen van de concept-vergunning en het bepalen van de voorwaarden op basis van de adviezen van de specialisten en juristen.
 • Verlenen van ontheffing of bepalen van de gelijkwaardigheidsbepaling van Bouwbesluit/bouwregelgeving.
 • Inhoudelijke input leveren voor vooroverleg, overleg adviseurs, ingediende zienswijzen en bezwaren bij ingediende bezwaren bij een vergunning voor de activiteit bouwen of brandveilig gebruik.
 • De specifieke handhavingsmogelijkheden op het gebied van de bouwregelgeving.

De eindtermen

 • De deelnemer kan de bouwregelgeving plaatsen binnen de context van het omgevingsrecht.
 • De deelnemer kan de begrippen die daar mee samenhangen duiden en plaatsen binnen de context van de vergunningverlening binnen de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
 • De deelnemer kan de opzet, reikwijdte en doorwerking van het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening vinden, toepassen en toelichten aan derden.
 • De deelnemer kent de specifieke handhavingsmogelijkheden binnen de bouwregelgeving.

De leerdoelen

 • Inzicht in de doelen, de systematiek van de bouwregelgeving en dan met name het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening.
 • Inzicht in het onderscheid tussen de van toepassing zijnde regelgeving voor wat betreft Bouwbesluit 2012 en bouwverordening op bestaande en nieuwe bouw en brandveilig gebruik.
 • Kennis van het begrip 'bouwwerk' in het kader van de bouwregelgeving.
 • Kennis van de verschillen in de van toepassing zijnde regelgeving op basis van het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening met betrekking tot bestaande bouwwerken en nieuwe bouwwerken.
 • Kennis van het onderscheid tussen vergunningsplichtige, meldingsplichtige en vergunningsvrije activiteiten voor de activiteiten bouwen en brandveilig gebruik.
 • Kennis van de volledigheid en juistheid van een aanvraag om vergunning voor bouwen en brandveilig gebruik op de onderdelen Bouwbesluit 2012 en bouwverordening.
 • Kennis van de aannemelijkheid van het voldoen van een aanvraag om vergunning voor de activiteiten bouwen en brandveilig gebruik aan Bouwbesluit 2012 en bouwverordening.
 • Kennis van de aannemelijkheid van het voldoen van een melding brandveilig gebruik aan Bouwbesluit 2012.
 • Kennis van de gelijkwaardigheidsbepaling van Bouwbesluit/bouwregelgeving
 • Kennis van de mogelijkheden tot aanschrijving en de specifieke handhavingsmogelijkheden binnen de bouwregelgeving.


Programma
Dag 1 - Inleiding Bouwregeling

 • Plaats van de bouwregelgeving in het omgevingsrecht
 • Opzet en reikwijdte van de bouwregelgeving in de Wabo en de Woningwet en de relatie met de Awb
 • Begrip 'bouwen'
 • Reikwijdte van de bouwregelgeving voor wat betreft bouwen en brandveilig gebruik
 • Verschil in regelgeving voor bestaande bouw en nieuwbouw
 • Onderscheid in omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik, gebruiksmelding en algemene regels
 • Onderscheid in omgevingsvergunning voor bouwen, vergunningvrij en algemene regels
 • Aanvraag van een omgevingsvergunning (OLO)
 • Volledigheidstoets
 • Praktijk casus

Dag 2 - Vervolg Bouwregelgeving

 • Toetsingskader 'limitatief en imperatief stelsel'
 • Bouwbesluit 2012
 • Achtergrond
  • Systematiek
  • Begrippen
  • Bouwwerkfasen
  • Gebruiksfuncties
 • Gelijkwaardigheid
 • Praktijk casus

Dag 3 - Vervolg Bouwregelgeving en specifieke instrumenten handhaving Bouwregelgeving

 • Bouwverordening (opzet en reikwijdte)
 • Bouwverordening (inhoud)
 • Specifieke handhavingsmogelijkheden bouwregelgeving
  • Aanschrijving,
  • Bestuurlijke boetes
  • Inbewaringstelling
 • Praktijk casus

Contact
Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

De heer Hermen Vreugdenhil, bereikbaar via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur