Een van de meest voorkomende momenten waarop bedrijven en/of burgers binnen het gebied van de fysieke leefomgeving te maken krijgen met de overheid is wanneer zij bouwactiviteiten willen ontplooien. Is er wel of geen vergunning nodig, waaraan wordt een vergunning getoetst, wat is dan de procedure en wat zijn de effecten van nieuwe ruimtelijke plannen op de besluitvorming m.b.t. een vergunning voor bouwactiviteiten. Dit is slechts een greep uit de dagelijks vaak voorkomende vragen op dit terrein.
In deze module leer je meer over wanneer er sprake is van bouwen, wanneer dit vergunningsvrij kan en wanneer er een vergunning nodig is.
Ook wordt ingegaan op de toetsingscriteria van het vergunningsvrije en vergunningsplichtige bouwen, de procedure die tot een vergunning leidt, de aanhoudingsgronden van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten en de rechtsbescherming.

De cursus richt zich op de volgende kernactiviteiten:

 • Beoordelen van de volledigheid van de ingediende aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten
 • Beoordelen van vergunningaanvragen omgevingsvergunning bouwactiviteiten
 • Beoordelen en afwegen van legalisatiemogelijkheden bij afwijking van de vergunning
 • Adviseren over juridische vraagstukken aangaande bouwactiviteiten
 • Toezicht houden op de uitvoering van de bouw

De eindtermen

 • De deelnemer kan de criteria die bepalend zijn om te kunnen bepalen of sprake is van bouwen in de zin van de Wabo benoemen
 • De deelnemer kent het onderscheid tussen vergunningsplichtige en vergunningsvrije bouwactiviteiten
 • De deelnemer kent de indieningsvereisten voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten
 • De deelnemer kan de toetsingscriteria van vergunningsvrij en vergunningsplichtig bouwen benoemen
 • De deelnemer kent de procedure die tot een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' leidt
 • De deelnemer weet wat de term 'aanhouding' in dit kader betekent
 • De deelnemer kent de rechtsbescherming in geval van bouwen op grond van de Wabo

De leerdoelen

 • De deelnemer is in staat om te beoordelen of er in geval van een activiteit sprake is van 'bouwen' in de zin van de Wabo
 • De deelnemer is in staat om in geval van de activiteit 'bouwen' te beoordelen of deze vergunningsplichtig of op grond van de artikelen 2 en 3 van Bijlage II van het besluit Omgevingsrecht vergunningsvrij is
 • De deelnemer is in staat om aan de hand van de regels in de ministeriele Regeling Omgevingsrecht te beoordelen of in geval van een aanvraag voor de activiteit 'bouwen' de vereiste gegevens en bescheiden compleet zijn
 • De deelnemer is in staat om de procedure die leidt tot een vergunning voor de activiteit 'bouwen' inclusief de daarbij behorende rechtsbescherming toe te passen en uit te leggen
 • De deelnemer is in staat om te beoordelen of er sprake is van een aanhoudingsplicht en kan deze aan derden uitleggen

 Programma

 • Wat is bouwen in het kader van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht
 • Wanneer is sprake van vergunningsvrij bouwen op grond van Bijlage II van het besluit Omgevingsrecht
 • Welke algemene en specifieke indieningsvereisten worden gesteld aan een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen'
 • Welke toetsingscriteria zijn van toepassing in geval van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen'
 • Welke procedure is van toepassing in geval van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen'
 • Wanneer is sprake van een aanhouding van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen'
 • Welke rechtsbescherming is er van toepassing op een verleende omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen'

Contact
Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur