Cursus omgevingsvisie en programma

Onder de Omgevingswet is de structuurvisie van de Wet ruimtelijke ordening omgedoopt tot omgevingsvisie. Wezenlijk verschil is de 'breedte' van de visie. De omgevingsvisie is het resultaat van de integrale afweging van alle thema's van de fysieke leefomgeving: ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur en landschap, verkeer en vervoer enz. 'Nieuw' is het programma dat als 'uitvoeringsparagraaf' aan de visie kan worden toegevoegd. Op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten rijk en provincies over een omgevingsvisie beschikken. De gemeenten hebben respijt tot 2024.

Inhoud:
De omgevingsvisie bevat de ambities van de gemeenten voor de fysieke leefomgeving. Het is daarmee uitermate geschikt als voorportaal voor het omgevingsplan. De visie biedt een lange termijnperspectief voor de fysieke leefomgeving. Door de omgevingsvisie zal het bestaande meersporenbeleid waarin per thema sectoraal beleid is geformuleerd transformeren naar integraal beleid voor verschillende deelgebieden. In de omgevingsvisie kunnen omgevingswaarden worden bepaald in beleidsmatige zin. Dit zijn normen om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. Het omgevingsplan kan daarop dan verder voortborduren door de vastgestelde ruimtelijk-functionele kwaliteiten in juridische regels te vertalen en/of daarmee ook de omgevingswaarden juridisch te borgen. Het is ook mogelijk om programma's op te stellen. Deze kunnen dan thematisch zijn of betrekking hebben op deelgebieden. In een dergelijk programma wordt de visie vertaald in concrete uitvoeringshandelingen.

Programma:
• Omgevingsvisie en programma gepositioneerd als instrumenten van de beleidscyclus van de fysieke leefomgeving
• Omgevingsvisie:

  • Als integraal en strategisch lange termijnperspectief
  • In relatie tot het (omgevings)beleid van de overige overheden
  • Als regionaal forum van de ketenpartners
  • Juridische en beleidsmatige status

• Omgevingswaarden (doel en gevolgen, waaronder de doorwerking)
• Programma en programmatische aanpak(in relatie tot omgevingswaarden)
• Totstandkomingsproces en procedure van omgevingsvisie en programma

  • Participatieproces/totstandkomingsprocedure,
  • Strategisch omgevingsmanagement
  • Mutual gains approach

• Omgevingsvisie en omgevingsplan

Doelgroepen:
De Academie voor Openbaar Bestuur biedt de cursus aan voor degenen die betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet en in het bijzonder voor degenen die betrokken zijn bij het beleid. De beleidscyclus die ten grondslag ligt aan de Omgevingswet leidt evenwel tot een voorkeur voor een gemengde samenstelling. De vele keuzes bij de beleidsvorming hebben hun doorwerking naar de planvorming en de vergunningverlening en uiteindelijk ook naar toezicht en handhaving.

Cursusduur: 1 dag.
Kosten: €2195,-- (ex. BTW).
Maximale groepsgrootte: 20 deelnemers.

 

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur