Afdrukken

Beste cursist,

In samenwerking met de Gelderse omgevingsdiensten biedt de Academie voor Openbaar Bestuur een pakket aan cursussen aan waarmee u maatwerk wordt geboden om snel en effectief te voldoen aan de VTH-kwaliteitscriteria. In compacte, op maat gemaakte en praktijkgerichte cursusdagen wordt heel effectief kennis gedeeld en worden tegelijkertijd netwerken opgebouwd en ervaringen gedeeld. 

Inschrijving cursussen
Via dewebsite kunt u zich inschrijven voor die cursussen die u nog aanvullend  dient te volgen. Wij zullen dan ook een doorgang van de cursussen garanderen op basis van de voorinventarisatie. Bij overtekening van een cursus zullen wij een extra uitvoering van de betreffende cursus inplannen. De cursussen worden zo gepland dat het voor u mogelijk is om in een periode van 1,5 jaar het volledige voor u noodzakelijke cursuspakket te volgen.

Certificering
U ontvangt van de AvOB een certificaat van deelname voor het betreffende onderdeel. Op dit bewijs van deelname staat het inhoudelijke programma, uitgesplitst naar kernactiviteiten Wabo, met daarbij vermeld wat door de medewerker gevolgd is. Om één en ander zo praktisch mogelijk te laten verlopen zullen we elk half jaar per cursist een set met certificaten uitreiken op basis van de gevolgde onderdelen.